Gestaltcoaching

Coaching forutsetter både kunnskap om og ferdigheter i relasjoner, noe som læres best ved å utvikle innsikt i egen dialog med andre. Eivind Hellevik tilbyr veiledning og praktiske øvelser, og han legger tilrette for økt tilbakemelding fra kolleger. Alt dette er avgjørende elementer i denne læringen.

Gestaltorientert coaching bygger på prinsippet om at hvert menneske har sin subjektive opplevelse av virkeligheten, og at felles forståelse skapes i samhandling med andre personer. Som coach er Eivinds oppgave å veilede ledere og medarbeidere i denne dialogen mot felles forståelse og slik bidra til bevisstgjøring og relasjonelle ferdigheter.

En gestaltorientert coach er både deltaker og observatør i dyptgripende, positive endringsprosesser.