Lederutvikling

Ledelse utøves i relasjoner og situasjoner. En filosofisk tilnærming er å se ledelse som en kontinuerlig endringsprosess hvor hver situasjon oppfattes som unik. Med denne forståelsen utøves ledelse med stor oppmerksomhet på situasjonene man til enhver tid er en del av. Fra et gestaltpsykologisk ståsted skjer endringer gjennom en erkjennelse av hvem man faktisk er - ikke den man ønsker å være. Man kan trene seg i å bli mer oppmerksom på hvordan man som leder påvirker relasjonene, og hvordan man påvirkes. Dermed utvikler lederen en større evne til å velge sin lederadferd ut fra den konteksten man til enhver tid er en del av.

Eivind Hellevik er ekspert i å trene opp disse ferdigheten gjennom individuell coaching, i grupper med kolleger, eller i grupper med andre ledere. I enhver bedrift er videreutvikling av lederskapet avgjørende for å trygge eiernes verdier, styrke organisasjonen og dermed konkurranseevnen, og for å sikre bedriften best mulig verdiskapning og langsiktig vekst.