Rekruttering

Målet ved enhver ansettelse er å få en medarbeider med de rette faglige kvalifikasjonene, og med en adferd og personlige kvaliteter som er i samsvar med bedriftens kultur. En viktig forutsetning for å lykkes er en grundig og ærlig prosess internt, der man beskriver behovet, godt forankret i en forståelse om hvor bedriften er i dag og i hvilken retning man ønsker å utvikle den.

Eivind Helleviks grundige arbeid med disse prosessene resulterer i en treffende kravspesifikasjon - det øker sjansene for at du ansetter medarbeideren som er best egnet til å løse oppgavene og bidra til en fruktbar utvikling.

Det bør også nevnes at Eivind Hellevik samarbeider med et nasjonalt rekrutteringsselskap. Han drar nytte av deres portefølje som inneholder CVer til 15 000 kandidater! Det gir et ypperlig utgangspunkt når du jakter på den rette medarbeideren.